MENU

料金表

Ladies 脱毛メニュー

Ladies 脱毛メニュー

顔まるごと(顎・口周り・額・もみあげ・うなじ)

顔まるごと(顎・口周り・額・もみあげ・うなじ)

1回

8,250円

6回

44,550円

12回

79,200円